Każdego dnia setki osób na świecie są prześladowane z powodu swojej orientacji seksualnej bądź tożsamości. Chcemy to zmienić.

Pomagamy osobom LGBTQI+ znaleźć bezpieczną przystań poprzez relokację oraz różne formy pomocy, które są niezbędne w danej sytuacji. Pojawiamy się wszędzie tam, gdzie zawodzą inne sposoby pomocy.

Pracujemy we wszystkich regionach świata. Jest to możliwie dzięki współpracy z globalną siecią aktywistów i obrońców praw człowieka opowiadających się za prawami osób LGBTQI+ w krajach na całym świecie.

WSPÓLNYMI
SIŁAMI ZMIENIAMY ŚWIAT

Osoby, którym pomagamy, często doświadczają nękania, przemocy, dyskryminacji, a nawet przymusowego leczenia. W niektórych przypadkach zagrożone jest ich życie.

Niesiemy pomoc nawet
w trudnych sytuacjach

Legal Way to fundacja, która oferuje kompleksową pomoc
ludziom prześladowanym ze względu na tożsamość i
orientację seksualną.